Kwaliteit

Samenwerking coöperatie DichtBijZorg

De Jo-Anna Hoeve werkt samen met de coöperatie DichtBijZorg.

Op deze manier kunnen we niet alleen veel kennis en ervaring uitwisselen maar is het tevens mogelijk om samen te werken met de plaatselijke gemeentes.

Privacy reglement en algemene voorwaarden

Wij zetten ons in voor het beschermen en respecteren van de privacy van onze cliënten. Onze privacyverklaring beschrijft de privacyrechten van de cliënt en de stappen die we nemen om de privacy te beschermen.

Klik hier voor de privacyverklaring.
Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Kwaliteitsplan

De Jo-Anna Hoeve voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Het kwaliteitsplan is altijd op te vragen en in te zien in het intranet van het ECD.

In het kwaliteitsplan wordt verantwoording afgelegd over o.a. de onderwerpen:

  • Missie en visie
  • Zorgverlening, PDCA
  • Incidenten
  • Vertrouwenspersoon
  • Veiligheid
  • VOG/BHV/AVG/aansprakelijkheid
  • deskundigheid

Vertrouwenspersoon

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Dhr. Jan Valckx,  janvalckx@hotmail.com, is verbonden aan de Jo-Anna Hoeve, hij is vertrouwenspersoon en kan ten aller tijden geïnformeerd worden over klachten en ongewenste omgangsvormen.  Hij zal klachten neutraal, oordeelloos en vakkundig benaderen.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Bekijk de flyer hier.

Mantelzorgmakelaar Thérèse de Nerée

Bent u enthousiast geworden over de Jo-Anna Hoeve en wilt u graag gebruik maken van onze dienstverlening, dan is een passende indicatie gewenst. Hier kunt u zelf voor zorgen, maar indien u hierbij ondersteuning wenst, dan kunt u een beroep doen op Thérèse de Nerée. (06 81876524) Zij is gecertificeerd mantelzorgmakelaar en heeft veel ervaring met het aanvragen van PGB. In veel gevallen wordt dit vergoed door de ziektekostenverzekering.

Factureren en declareren

De Jo-Anna Hoeve hanteert een minimum tarief voor dagbesteding per dagdeel van 4 uur. Daarnaast wordt het tarief bepaald door de zorgzwaarte. Ook hangt het tarief af van een WMO of WLZ indicatie. Er wordt iedere maand gefactureerd.

Handige links

www.ciz.nl  = Centrum Indicatiestelling Zorg4
www.pgb.nl  = Per Saldo (belangenvereniging voor mensen met een PGB)
www.hetCAK.nl
= over de eigen bijdrage bij WMO en WLZ

Vrijwilligers

Vrijwilligers nemen allerlei expertises mee, die van grote waarde kunnen zijn. Zij bieden allerlei ondersteuning aan ons. Als u graag vrijwilliger wilt worden, kunt u zich aanmelden via het contactformulier of mailen naar info@jo-annahoeve.nl We zullen u uitnodigen voor een gesprek en samen bekijken wat u kunt betekenen voor de Jo-Anna Hoeve.

Stagiaires

De Jo-Anna Hoeve is een ‘erkend leerbedrijf’. Dit betekent dat de SBB  (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)  de Jo-Anna Hoeve erkent als een veilige en goede leerplek,  die voldoet aan de eisen van de beroepsopleiding, en waar studenten de juiste begeleiding krijgen. Wij bieden stageplaatsen aan voor leerlingen van het ROC gezondheidzorg / welzijn en soortgelijke opleidingen. Zoek je een leuke en uitdagende stageplaats, neem vooral vrijblijvend contact met ons op via info@jo-annahoeve.nl

Agenda

Feestdagen en vakantie waarop de Jo-Anna Hoeve is gesloten in 2024:

Feestdagen:
ma 1 april (2e Paasdag)

do 9 mei (Hemelvaart)
ma 20 mei (2e pinksterdag)
wo 1 januari (Nieuwjaarsdag)

Vakantie:
29 april t/m 2 mei week 18
9 t/m 19 september week 37 en 38
23 t/m 26 december week 52