Kwaliteit

De Jo-Anna Hoeve biedt kwaliteit. Bij de onderstaande onderwerpen willen wij daarom een korte toelichting geven:

Kwaliteitsplan

De Jo-Anna Hoeve voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Het kwaliteitsplan is altijd op te vragen en in te zien in het intranet van het ECD.

In het kwaliteitsplan wordt verantwoording afgelegd over o.a. de onderwerpen:

  • Missie en visie
  • Zorgverlening, PDCA
  • Incidenten
  • Vertrouwenspersoon
  • Veiligheid
  • VOG/BHV/AVG/aansprakelijkheid
  • deskundigheid

Vertrouwenspersoon

Dhr. Jan Valckx,  janvalckx@hotmail.com, is verbonden aan de Jo-Anna Hoeve, hij is vertrouwenspersoon en kan ten aller tijden geïnformeerd worden over klachten en ongewenste omgangsvormen.  Hij zal klachten neutraal, oordeelloos en vakkundig benaderen. Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft de Jo-Anna Hoeve zich tevens aangesloten bij De Stichting Geschilleninstantie KPZ, die voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten).

Mantelzorgmakelaar Thérèse de Nerée

Bent u enthousiast geworden over de Jo-Anna Hoeve en wilt u graag gebruik maken van onze dienstverlening, dan is een passende indicatie gewenst. Hier kunt u zelf voor zorgen, maar indien u hierbij ondersteuning wenst, dan kunt u een beroep doen op Thérèse de Nerée. (06 81876524) Zij is gecertificeerd mantelzorgmakelaar en heeft veel ervaring met het aanvragen van PGB. In veel gevallen wordt dit vergoed door de ziektekostenverzekering.

Factureren en declareren

De Jo-Anna Hoeve hanteert een minimum tarief voor dagbesteding per dagdeel van 4 uur. Daarnaast wordt het tarief bepaald door de zorgzwaarte. Ook hangt het tarief af van een WMO of WLZ indicatie. Er wordt iedere maand gefactureerd.

Handige links

www.ciz.nl  = Centrum Indicatiestelling Zorg4
www.pgb.nl  = Per Saldo (belangenvereniging voor mensen met een PGB)
www.hetCAK.nl
= over de eigen bijdrage bij WMO en WLZ

Vrijwilligers

Vrijwilligers nemen allerlei expertises mee, die van grote waarde kunnen zijn. Zij bieden allerlei ondersteuning aan ons. Als u graag vrijwilliger wilt worden, kunt u zich aanmelden via het contactformulier of mailen naar info@jo-annahoeve.nl We zullen u uitnodigen voor een gesprek en samen bekijken wat u kunt betekenen voor de Jo-Anna Hoeve.

Stagiaires

De Jo-Anna Hoeve is een ‘erkend leerbedrijf’. Dit betekent dat de SBB  (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)  de Jo-Anna Hoeve erkent als een veilige en goede leerplek,  die voldoet aan de eisen van de beroepsopleiding, en waar studenten de juiste begeleiding krijgen. Wij bieden stageplaatsen aan voor leerlingen van het ROC gezondheidzorg / welzijn en soortgelijke opleidingen. Zoek je een leuke en uitdagende stageplaats, neem vooral vrijblijvend contact met ons op via info@jo-annahoeve.nl

Agenda

Vrije dagen en feestdagen waarop de Jo-Anna Hoeve is gesloten in 2023:

ma 10 april (2e Paasdag)
24 t/m 27 april 
do 18 mei (Hemelvaart)
ma 29 mei (2e pinksterdag)
11 t/m 21 september
25 t/m 28 december (Kerst week)

ma 1 januari (Nieuwjaarsdag)