Onze visie

De zorgvraag van deelnemers bij de Jo-Anna Hoeve, sluit altijd aan bij de mogelijkheden die de Jo-Anna Hoeve te bieden heeft en bij de mensen die er al een plek hebben gevonden.   Elke deelnemer geeft aan zich prettig te voelen binnen deze setting, waar het buiten zijn, de natuur, de boerderijdieren en creativiteit de toon zet. Door het uitgangspunt van kleinschaligheid te benadrukken, is sfeer, autonomie en persoonlijke aandacht de basis van de ontmoeting met  elkaar.

Leeftijd en type zorgvrager is ondergeschikt aan welbevinden en elkaar versterken en verrijken. Voor jongeren kan juist persoonlijke ontwikkeling en doorgroei het speerpunt zijn. Voor ouderen kunnen zorgvragen bestaan uit ouderdomsproblematiek, psychiatrische problematiek, verstandelijke of lichamelijke problematiek. In onze ruim opgezette, natuurlijke omgeving mag en kan ieder zijn eigen plek innemen.

Wij houden rekening met het netwerk van deelnemers, want in onze visie horen zij er vanzelfsprekend en onlosmakelijk bij.

Vanuit onze expertise als ervaren en opgeleide begeleiders en gecertificeerd en geregistreerd coach, zijn wij voor mantelzorgers uitnodigend en laagdrempelig. Voor hen kunnen themabijeenkomsten worden georganiseerd over gezamenlijke onderwerpen en er kan kennis worden gedeeld.